4/10/2013
Συλλογή υπογραφών για την ακύρωση υπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της χρηματοδότησης τεχνολογικών ερευνών με ανθρώπινα έμβρυα.

Συλλογή υπογραφών για την ακύρωση υπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της χρηματοδότησης τεχνολογικών ερευνών με ανθρώπινα έμβρυα.
Για να συμμετάσχετε κι εσείς, επισκεφθἠτε την παρακάτω διεύθυνση: http://www.oneofus.eu/el/
Επιστροφή