ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ -ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ