Β’ Αρχιερατική Περιφέρεια Κατερίνης

Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου

Άγιος Δημήτριος Πιερίας
τ. 23510 84309

Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου

Πέτρα Πιερίας
τ. 23510 82715

Ι. Ν. Αγίου Νικολάου

Φωτεινά Πιερίας
τ. 23510 81770

Ι. Ν. Aγίου Γεωργίου

Λόφος Πιερίας
τ. 23510 98302

Ι. Ν. Αγίου Λουκά

Ράχη Πιερίας
τ. 23510 98302

Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου

Κάτω Μηλιά Πιερίας
τ. 23510 81787

Ι. Ν. Αγίου Ευσταθίου

Μέση Μηλιά Πιερίας
τ. 23510 81352

Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας

Καρυαί Πιερίας
τ. 23510 81527

Ι. Ν. Αγίου Στεφάνου

Βρύα Πιερίας
τ. 23510 82010

Ι. Ν. Αγίας Τριάδος

Ρητίνη Πιερίας, 601 00
τ. 23510 82516

Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ελατοχώρι Πιερίας
τ. 23510 82118

Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Μοσχοχώριον Πιερίας
τ. 23510 98258

Ι. Ν. Αγίων Πάντων

Εξοχή Πιερίας
τ. 23510 95475

Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Έλαφος Πιερίας
τ. 23510 95111

Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Τόξο Πιερίας
τ. 23510 95440

Ι. Ν. Προφήτη Ηλία

Καταλώνια Πιερίας
τ. 23510 95259

Ι. Ν. Αγίας Άννης

Λαγορράχη Πιερίας
τ. 23510 93248

Ι. Ν. Aγίου Γεωργίου

Μοσχοπόταμος Πιερίας
τ. 23510 93260