ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

Σύμφωνα με διάφορες ιστορικές πηγές έχουμε πληροφορίες για την ύπαρξη και τη δράση ή γνωρίζουμε απλώς τα ονόματα των εξής Επισκόπων Κίτρους:

 1. Γερμανός (869, 879)
 2. Ανώνυμος († πριν το 1118), που αλληλογραφεί με το Θεοφύλακτο Αχρίδος.
 3. Ανώνυμος (11ος ή 12ος αι.) του οποίου σώζεται επισκοπικό σιγίλλιο.
 4. Λέων (12ος αι.)
 5. Ιωάννης Α’ Σηκοντηνός (1925)
 6. Γεώργιος ( μετά το 1329)
 7. Γρηγόριος Α’ (… – 1380)
 8. Θεόφιλος (?)
 9. Νεόφυτος (1486)
 10. Σωφρόνιος (μεταξύ 1543 και 1560)
 11. Δαμασκηνός (μεταξύ 1560/61 και περίπου 1565)
 12. Λουκιανός (μεταξύ πριν το 1567 και 1570)
 13. Ζωσιμάς (μεταξύ περίπου 1590 και 1607)
 14. Ιερεμίας (α’ περίοδος: … – 1612)
 15. Ανώνυμος (περίπου μεταξύ 1612 και 1615)
 16. Ιερεμίας (β’ περίοδος:1615 – 1618)
 17. Άνθιμος (1649)
 18. Μάξιμος (?)
 19. Ιωάννης Β’ (?)
 20. Ιωακείμ (1662 – 1679)
 21. Αββακούμ (1720)
 22. Αθανάσιος (1725)
 23. Ανώνυμος (1732)
 24. Ανώνυμος (1759)
 25. Διονύσιος (1767/69)
 26. Κωνστάντιος (1784)
 27. Ιγνάτιος (1785, 1791)
 28. Ζαχαρίας (τέλη 18ου αρχές 19ου αι.)
 29. Μελέτιος Α’ Κυριακός, ο εθνομάρτυς (πριν το 1815 – 21.7.1821)
 30. Κύριλλος (1821 – μετά το 1836)
 31. Σαμουήλ (1838)
 32. Μελέτιος Β’ (…-1846)
 33. Γρηγόριος Β’ (1846 – 1853)
 34. Θεόκλητος Α’ (1853 – μετά το 1858)
 35. Φιλάρετος ο Βυζάντιος (περίπου 1867 – 1872)
 36. Δωρόθεος (1872 – 1873)
 37. Μελέτιος Γ’ Καβάσιλας (1873 – 1875)
 38. Νικόλαος Α’  Λούσης, ο Επαναστάτης (1875 – 1878)
 39. Ιωαννίκιος Μαργαριτιάδης (1878 – 1885)
 40. Λεόντιος Ελευθεριάδης (1885 – 1893)
 41. Νικόλαος Β’ Σακκόπουλος (1893 – 1896)
 42. Θεόκλητος Β’ Παπαιωάννου, ο τελευταίος επίσκοπος Πέτρας Ολύμπου (1896 – 1904)
 43. Παρθένιος Βαρδάκας, πρώτος Μητροπολίτης Κίτρους (1904 – 1933)
 44. Κωνσταντίνος Κοϊδάκης (1943 – 1954)
 45. Βαρνάβας Τζωρτζάτος (1954 – 1985)
 46. Αγαθόνικος Φατούρος (1985-2013)
 47. Γεώργιος Χρυσοστόμου (από 27.02.2014)