Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακών Οργάνων «Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω»
Παραδίδονται μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής και παραδοσιακών οργάνων και οργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις και παραστάσεις από τους μαθητές και καθηγητές της Σχολής:
Διευθυντής: Δημήτριος Μανούσης, τηλ. 6974797105