Άγιος Δημήτριος Δίου

Στην άλλοτε ιερή πόλη της Μακεδονίας, στο Δίον, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο υψώνεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου. Είναι μονόχωρη Βασιλική του 15ου αιώνα. Παρότι ο ναός αποτελεί εξωκλήσι της σημερινής ενορίας, έως τις αρχές του 20ου αιώνα αποτελούσε τον ενοριακό ναό του οικισμού.Στη δυτική του όψη σώζεται τοιχογραφία του 18ου αιώνα με παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας και στο κέντρο της εξώθυρας εικονογραφία του Αγίου Δημητρίου. Στο εσωτερικό του μπορεί κανείς να θαυμάσει τον πλούσιο αγιογραφικό διάκοσμο με μια ξεχωριστή παράσταση και στην ανατολική κόγχη του ναού την Παναγία τη Βλαχερνίτισσα.

Go to Top