Άγιος Δημήτριος στον Άγιο Δημήτριο

Η ιστορία του σημερινού ενοριακού ναού του αγίου Δημητρίου στο ομώνυμο χωριό ξεκινά από τα μέσα του 14ου αιώνα. Στη θέση του υπήρχε έως και το 1860 μοναστήρι επ’ ονόματι του αγίου Δημητρίου. Την ύπαρξη της Μονής μαρτυρούν τα ευρήματα κελιών, καθώς και τάφοι μοναχών. Με την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στην περιοχή παρέμεινε ο ναός της Μονής, ο οποίος αποτελεί κτίσμα του 1420 με 1430, όπως μαρτυρείται απο το κεντρικό κλίτος του ναού. Μεταγενέστερα και με τα χρόνια έγιναν παρεμβάσεις και προσθήκες στο κεντρικό κλίτος και συγκεκριμένα το 1877, επί Επισκόπου Πέτρας Αθανασίου, υπήρξε προσθήκη στη δυτική πλευρά του κτίσματος. Ο ναός στη σημερινή μορφή του είναι ρυθμού Βασιλικής με τρούλο. Στο ναό αποθησαυρίζονται εικόνες του 13ου αιώνα.

Go to Top