Άγιος Νικόλαος, Καρυές

Ο Ιερός Ναός του αγίου Νικολάου αποτελεί κτίσμα του 1780. Έως τα μέσα του 20ου αιώνα αποτελούσε τον ενοριακό Ναό του χωριού Καρυών. Έκτοτε και μέχρι σήμερα αποτελεί παρεκκλήσιο του σημερινού ενοριακού ναού της αγίας Βαρβάρας. Ο ναός είναι σχεδιασμένος στα πρότυπα της τότε τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Είναι μονόκλιτη με γυναικωνίτη. Ως ιερό κειμήλιο θησαυρίζεται η εικόνα του αγίου Νικολάου του 1885. Ακόμη στο ναό σώζονται ιερά κειμήλια, που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.

Go to Top