Άγιος Νικόλαος παλαιάς Βροντούς

Στους πρόποδες του Ολύμπου προβάλλει σήμερα εν μέσω των ερειπίων του παλαιού οικισμού της Βροντούς, ο ναός του αγίου Νικολάου, που αποτέλεσε για περίπου 100 χρόνια τον ενοριακό ναό του τότε οικισμού. Ο ναός σε ρυθμό τρίκλιτης, μεταβυζαντινής βασιλικής κτίστηκε με βάση τις επιγραφές το 1871. Διαθέτει γυναικωνίτη και εξωνάρθηκα. Ο ναός είναι τρισυπόστατος. Τα δύο παράπλευρα κλίτη ήταν αφιερωμένα το βόρειο στον άγιο Χαράλαμπο και το νότιο στον Προφήτη Ηλία.

Go to Top