Βυζαντινός Ναός Παναγίας Κονταριώτισσας

Βρίσκεται μόλις 1 χιλιόμετρο από το χωριό Κονταριώτισσα και είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Χρονολογείται τον 11ο αιώνα και είναι το παλαιότερο βυζαντινό μνημείο στην Πιερία. Είναι ένας βυζαντινός ναός με τρούλο και περίστωο. Σώζει ένα σπάνιο εικονογραφικό πρόγραμμα, του οποίου η ιδιαιτερότητα έγκειται στην κατανομή μέρους του δωδεκαόρτου στο υψηλό κεντρικό τύμπανό του ναού, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση προφητών αντί ευαγγελιστών στα σφαιρικά (15ος ή 16ος αιώνας). Ενδιαφέρον προκαλεί το προχριστιανικό οικοδομικό του υλικό, που μεταφέρθηκε από την αρχαία μακεδονική πόλη του Δίου.

Go to Top