Κοιμητηριακή Βασιλική Αρχαίου Δίου

Η κοιμητηριακή Βασιλική αποτελεί θησαύρισμα του αρχαιολογικού χώρου του Δίου. Είναι κτισμένη έξω από την αρχαία πόλη του Δίου και οικοδομήθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μέσα σε ένα χριστιανικό κοιμητήριο. Ο ναός ήταν τρίκλιτος με νάρθηκα. Το ιερό βήμα της τρίκλιτης βασιλικής χωριζόταν με μαρμάρινα διακοσμημένα θωράκια, που ήταν στερεωμένα με πεσσίσκους. Στην κόγχη του Ιερού Βήματος ανακαλύφθηκαν ίχνη της Αγίας Τράπεζας και ο λάκκος του εγκαινίου. Κάτω από το ναό βρέθηκαν τάφοι, ένας εκ των οποίων ήταν διακοσμημένος με τοιχογραφίες.

Go to Top