Μνημείο Διελεύσεως Αποστόλου Παύλου

Η αποστολική πορεία προς τη θάλασσα περιλάμβανε τη Μεθώνη, όπου υπάρχει σήμερα το μνημείο διέλευσης του Αποστόλου Παύλου για να σηματοδοτεί το πέρασμά του στον οδικό άξονα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του οικισμού της Μεθώνης.

Go to Top