Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω (παλαιάς) Σκοτίνας

Ο ναός της Παναγίας Άνω Σκοτίνας χρονολογείται από το 1862. Πρόκειται για μια τρίκλιτη βασιλική με εξωνάρθηκα και γυναικωνίτη. Ανακαινίσθηκε εκ βάθρων από τον καταγόμενο εκ Σκοτίνας Πατριάρχη Αλεξανδρείας Καλλίνικο Κυπαρίσση το 1862. Στο ναό θησαυρίζεται ως ιερό κειμήλιο η εικόνα της Παναγίας της Σκοτινιωτίσσης -Οδηγητρίας.

Go to Top